Health Still

Art comes from life
everything is only for more exquisite life!

Về chúng tôi

Ningbo Guli Imp.& Exp Co.,Ltd was founded in December 25th 2014,whose registered capital was one million,it is specialized in door and window hardwre,sanitary ware,auto parts,precision machining. Our company is located in beautiful riverside city Ningbo.
Tất cả lâu, công ty của chúng ta về “tín dụng đầu tiên, khách hàng đầu tiên, hai bên cùng có lợi đầu tiên” cho mục đích này, sẽ có “dịch vụ khách hàng” cho vị trí đầu tiên.