ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

ទីក្រុងនីងបូ Guli ប្រែត។ Exp និង។ អិលធីឌី

 

ប្រភេទ​ពាណិជ្ជកម្ម: ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម
ទីតាំង: Zhejiang ប្រទេសចិន (ដីគោក)
ផលិតផលចម្បង: Faucte, ភាគហ៊ុន, ដោះស្រាយ, ចាក់សោ, បញ្ចប់ភាពជាក់លាក់
បុគ្គលិកសរុប: 5 - 10 ប្រជាជន
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប: ខាងក្រោម $ 1 លាននៅអាមេរិក
ឆ្នាំបង្កើត: 2014

WhatsApp Online Chat !